Saturday, October 31, 2009

އަލުން ފެށުން

ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ބްލޮގް ކޮށްލާ ހިތްވެއްޖެ

Sunday, May 4, 2008

exaaaaaaaammmmmm

hehee.. lakka zamaan vejje dho anagain nubune veythaa.. busy kamun dho .. anyway mihaaru mi ulhenee anekkaaves exam annaathee ingye .. :keeeh kuraanee dho.. dhen kuda koh post kurevye tho balaaanan ok .

Friday, March 21, 2008

busy

mihaaru hama vagutheh ves nuvey post gandeh ves kohlaane ..dhen keeh kuraanee dho ..

Friday, February 1, 2008

am back

hehe .. varah dhuvas vejje dho mithanah boa kohppaa nuleveythaa.. inshaa allaah anekkkaaves fennaane kamah balamaa dho .. heheh dhuvas kolhakah namaves .. hehee
ekun vaa gothakee raajje aeema maa busy ey .. no tym 4 fun :( hehe
keeh kuraaneeee ..ehehe anyway will try ingey ,. dheythereyakun namaves post eh kohlan .. hehe

Tuesday, August 21, 2007

barulamaanee bali v dho

hehe ,.. nizaamee kanthah gandu ga varah busy kohlaagen ulhefa ehenve mithanah vadhe nuleveneeee .. hehe anyway dhen vadhevey kanneyge dho anekkaaves.. hehe

Saturday, July 28, 2007

barulamaanee vs riyaaseeee

komme akas midhuvas varakee male' ga adhi raajjeyga varah foari gadha dhuvas varehdho!!! verikan kurumuge nizaameh kanda elhumuga VOTE laan jehifa mihaaru mi othee.. subuhaanh allaah aharen ves mee vote laan jehey meeheh dho!! heeh
komme akas alhu gandakee hama feshuneesure barulamaanee ah varah thaaaeedhu kuraa meeheh .. dhen khiyaalakee thafaathu ehchhcheh dho ... thiya ekuverin ge khiyaalakee kobaa??? thiya kudhin thaaeedhu kuranee kon nizaamakah ?

Thursday, July 26, 2007

minivan dhuvas

dhivehi raajjeyge fakhuru veri minivan dhuvahuge thahuniyaa hurihaa faraai thakah fonuvan... adhi aharenge ikhulaas theri dhuaa akee dhivehi gaumu abadhuves minivan kan mathee levvun.. dhuvhaku ves alhuvethi kamuge raha mi ummathuge evves farudhakah nudhekkevun..


MINIVAN DHUVAHU GE SHU"OOORU
minivan kan emme bodah ramzu koh dheneee egaumehga hunna gaumee dhidha.. eves hunnanee eh kolhu vaafashakun ban;dhefa.. ehen v ma aharenge nazaruga minivan kamakeee jameeleedhee vidhaalhuvefa onna fadhain hithah eri gothakah bithah thelhi gathumeh noon..
kuru koh bunanyyaa aharen minivan kan maanakuranee .. " anekaage minivan kan fettey hisaabu aee aharen ge minivan kan nimey hisaabu " ge gothuga..
thiya ekuverin ge nazaruga minivan kamakee kobaabaa...